INTENCJE MSZALNE

 

Poniedziałek 05 XII  

18.00za śp. Genowefę Kaczmarek w 3 r. śm.  

______________________________  

Wtorek 06 XII Św. Mikołaja, bp. 

8.00 za śp. Ks. Kan. Lecha Ludwiczaka 

18.00 - Msza św. z Ks. Mikołajem Konarskim  

______________________________ 

Środa 07 XII Św. Ambrożego bp. i dK.  

18.00 - 1) o opiekę prosi – Teresa; 2) z podz. za otrzymane zdrowie i z prośbą o dalszą opiekę; 3) z podz. za wszelkie otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę i wszystkie potrzebne łaski dla naszej Parafii, zwł. Małżonków oraz z prośbą o potrzebne dary dla rekolekcjonisty i pomoc w realizacji postanowień rekolekcyjnych; 4) z podziękowaniem Matce Nieust. Pomocy za zdrowie i z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla całej rodziny (do k. r.); 5) z podz. za wszelkie łaski otrzymane w ciągu życia i z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Hen-ryki, Janiny, Lechosława i Mariusza oraz ich rodzin; 6) z prośbą o zdrowie i pomoc Bożą dla Jana, Małgorzaty, Tomasza i ich rodzin; 7) z prośbą o sakramentalny związek małżeński dla braci oraz łaskę nawrócenia dla rodziców, rodzeństwa i ich rodzin; 8 ) Maryjo, dziękujemy Tobie za wszystkie łaski, którymi nas obdarzasz. Prosimy za Ojczyznę – o pokój i poszanowanie Bożych praw oraz mądrość dla rządzących; za kapłanów – o mądrość, świętość i odwagę; za dzieci i młodzież – o żywą wiarę i miłość; za chorych – o umocnienie i uzdrowienie; za Parafian – o otwarcie na dary Ducha Świętego; za grzeszników – o nawrócenie – intencje od Grupy Modlitewnej; (do k. r.); 9) z prośbą o „dar życia” dla małżonków (do k. r.); 10) z prośbą o uwolnienie od zła i opiekę Bożą dla rodziny (do k. r.); 11) z prośbą o żywą wiarę w rodzinach i nawrócenie dla bliskich (do k. r.); 12) dziękuję Ci Mateńko kochana za szczęśliwy przeszczep szpiku oraz proszę o łaskę zdrowia dla Barbary (do k. r.); 13) z prośbą o zdrowie i błogosł. Boże dla rodziców Krystyny i Mariana (do k. r.); 14) z prośbą o przemianę serca bliskiej mi osoby (do k. r.); 15) z prośbą do MB Nieust. P. o uzdrowienie męża i brata z choroby nowotworowej oraz o zdrowie i błogosł. Boże w rodzinie (do k. r.); 16) prosimy o uwolnienie od nałogu i ratunek naszego małżeństwa (do k. r.); 17) w pewnej intencji; 18) z podz. za łaski i z prośbą o powrót do zdrowia dla Pawła; 19) z podz. za cudowne uratowanie życia Sylwii i z prośbą o dalsze łaski dla niej i bliskich; 20) z prośbą o wzrost ekonomiczny dla Parafii św. Wawrzyńca w Mieszkowie – int. od Marcina; 21) z prośbą o godne wynagrodzenie w Szwecji przez cały rok dla Marcina i żony – prosi Marcin (5)  

======================================= 

1) za śp. Henryka Frątczaka - od Janiny Zenker; 2) za śp. Stefanię Zielonka – od Doroty i Błażeja Miczke z synami z rynku; 3) za śp. Zenona Kościńskiego – od Danuty i Arkadiusza Maciejewskich; 4) za śp. Stanisława Janickiego – od rodz. Krzyżasiaków, Machowiaków i dziadka Janka; 5) za śp. Marię Nagłą – od rodz. Jakubczaków; 6) za śp. Henryka Przepiórę – od chrześniaka Jacka z rodz. z Pięczkowa; 7) za śp. Zofię Podsadną – od rodz. Przepiórów i Kida ze Stramnic; 8 ) za śp. Stefana Malinowskiego – od Małgorzaty Mieloszyk z rodz.; 9) za śp. Romana Bartkowiaka – od rodz. Szpitalniak i Dadok; 10) za śp. Jadwigę Zalewską – od Grzegorza i Katarzyny Paluszkiewiczów z dziećmi; 11) za śp. Agatę Kałużną – od Agnieszki, Grzegorza i Marianny; 12) za śp. Andrzeja Łączniaka – od chrześniaczki Ani z rodz.; 13) za śp. Stanisława Ferdynanda – od pracownic i szefa sklepu „BARTEK”; 14) za śp. Krystynę Kubiak – od Barbary i Janusza Dolatów z ul. Jarocińskiej; 15) za śp. Selwinę Maciejewską – od Katarzyny i Grzegorza Paluszkiewiczów z dziećmi’ 16) za śp. Cecylię Dąbkiewicz – od rodz. Szymczaków z Wyrędzina; 17) za śp. Anielę Świgoń – od Lucyny i Darka Banaszyńskich z rodz.; 18) za śp. Romana Gołębniaka – od kuzyna Jana z żoną z Kruczynka oraz od rodz. Koniecznych i Radołów z Kruczynka; 19) za śp. Małgorzatę Szerle – od siostrzenicy Eweliny z rodz.; 20) za śp. Stanisława Jańczaka – od Fabiana i Teresy Lisoskiej; 21) za śp. Michała Szymczaka – od rodz. Kaźmierczaków ze Środy; 22) za śp. Andrzeja Grygla – od wnuczki Oli z mężem i dziećmi; 23) za śp. Zenona Wardyńskiego – od wnuczki Pauliny i wnuka Bartosza; 24) za śp. Stanisławę Kołodziejczak – od wnuka Huberta z żoną; 25) za śp. Emilię Cypryan – od wnuka Mateusza z żoną Pauliną; 26) za śp. Tadeusza Konarkowskiego – od brata Zdzisława z rodz.; 27) za dusze w czyśćcu cierpiące – od Grupy Modlitewnej (do k. r.); 28) za duszę najb. opuszczoną; 29) za śp. Ryszarda Jelaka (do k. r.); 30) za śp. Stanisławę, Walerię i Zofię oraz zm. z ich rodzin; 31) za śp. Ireneusza i zm. z rodz.; 32) za śp. Ryszarda w 12 r. śm. i Leona Błochowiaków; Pelagię i Józefa Sobczaków; 33) za śp. Stanisława Janickiego w 1 r. śm.; 34) za śp. Krystynę Filipiak – od Marii Zielonka z rodz., Barbary Krystek z rodz., Andrzeja Rożka z rodz., Stefana Rożka z rodz. i Janusza Rożka z rodz.; 35) za śp. Stanisława Mieloszyka – od Longiny Michalak z rodz. z Cielczy; 36) za śp. Elżbietę Półrolniczak – od Ewy i Kamila Kaczmarków z Osieka i Andrzeja Markiewicza; 37) za śp. Elżbietę Półrolniczak – od Anny z rodz. z Chwałkowa Kościelnego  

______________________________  

Czwartek 08 XII Niepokalane Poczęcie NMP uroczystość 

8.00 za Parafian 

18.00 za śp. Marię, Ignacego i Mariana Gendaszków; Łucję i Tadeusza Horbowych; Wiktorię i Macieja Wielińskich; Jadwigę, Edwarda, Jana, Danutę i Mieczysława Gryglów; Jana Roguszczaka; Katarzynę i Jana Szymczaków; zm. z rodz. Szymczaków, Gendaszków i Wielińskich 

______________________________ 

Piątek 09 XII  

18.00 za śp. Stanisława, Marię, Michała i Helenę Ochmanów; Zenona i Stanisławę Nawrockich; Bolesława i Krystynę Samol  

______________________________  

Sobota 10 XII  

18.00 za śp. Marię, Czesława, Zofię i Czesława Dutkiewiczów; Weronikę, Jana i Stanisława Przybylskich; Józefę i Franciszka Kurzawów; Marię Stasik oraz zm. z rodz. Stasików   

______________________________ 

 

Niedziela 11 XII 3 Adwentu  

8.00 za śp. Zbigniewa Frąszczaka; Józefę, Feliksa i Zygmunta Musielaków; Księży Edwarda Rajskiego i Eugeniusza Woźniaka  

9.30 za śp. Zenona Michalskiego – od Anny Adamskiej z dziećmi, Anny i Krzysztofa Pachurów z dziećmi; Barbary i Bogdana Pachurów; Danuty i Benedykta Barańskich; Teresy i Kazimierza Sierańskich; Katarzyny i Krzysztofa Nawrockich z synem, Iwony Kantek z rodz. oraz Czesława Szymendery 

11.00za śp. Marię, Edmunda w 17 r. śm., Małgorzatę i Jana Koterbów; Anielę i Teofila Ruszkiewiczów, Stanisława Miczke; zm. z rodzin Koterbów, Ruszkiewiczów i Miczke 

______________________________