INTENCJE MSZALNE

 

Poniedziałek 28 XI

9.00 – 1) za Parafian

   2) za śp. Ryszarda Jelaka – od córki Małgorzaty z mężem i dziećmi oraz od Olgi Urbaniak

18.00 – 1) za śp. Kazimierę Wiśniewską w 12 r. śm., zm. z rodz. Wiśniewskich, Mikołajczuków, Koniorów oraz Siostry zakonne i Księży, którzy pracowali w naszej Parafii

   2) za śp. Teresę Socińską-Florczak – od Basi z Bogdanem Pachura z rodz.

__________________________

Wtorek 29 XI

9.00 – za śp. Stefana Wawrzyniaka w 1 r. śm.

18.00 – 1) za śp. Andrzeja Łączniaka – od Reginy i Roberta Wojtan z rodz., szwagierki Heleny i Władysława Miotła, Beaty i Adama Marynowiczów z rodz.

   2) za śp. Reginę Waszak – od kuzyna Maurycego z rodz.

__________________________

Środa 30 XI Św. Andrzeja, ap. Święto

9.00 – 1) za Parafian

   2) za śp. Stanisława Mieloszyka – o d szwagierki Bożeny z rodz.

18.00 – 1) za śp. Andrzeja Grygla – od żony i zm. z rodz. Gryglów i Mizera

   2) zobacz osobna kartka

18.30 - 1) o opiekę prosi – Teresa; 2) z podz. za otrzymane zdrowie i z prośbą o dalszą opiekę; 3) z podz. za wszelkie otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę i wszystkie potrzebne łaski dla naszej Parafii, zwł. Małżonków oraz z prośbą o dary Ducha Świętego dla rekolekcjonisty i wszystkich Parafian; 4) z po-dziękowaniem Matce Nieust. Pomocy za zdrowie i z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla całej rodziny (do k. r.); 5) z podz. za wszelkie łaski otrzymane w ciągu życia i z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Henryki, Janiny, Lechosława i Mariusza oraz ich rodzin; 6) z prośbą o zdrowie i pomoc Bożą dla Jana, Małgorzaty, Tomasza i ich rodzin; 7) z prośbą o sakramentalny związek małżeński dla braci oraz łaskę nawrócenia dla rodziców, rodzeństwa i ich rodzin; 8 ) Maryjo, dziękujemy Tobie za wszystkie łaski, którymi nas obdarzasz. Prosimy za Ojczyznę – o pokój i poszanowanie Bożych praw oraz mądrość dla rządzących; za kapłanów – o mądrość, świętość i odwagę; za dzieci i młodzież – o żywą wiarę i miłość; za chorych – o umocnienie i uzdrowienie; za Parafian – o otwarcie na dary Ducha Świętego; za grzeszników – o nawrócenie – intencje od Grupy Modlitewnej; (do k. r.); 9) z prośbą o „dar życia” dla małżonków (do k. r.); 10) z prośbą o uwolnienie od zła i opiekę Bożą dla rodziny (do k. r.); 11) z prośbą o żywą wiarę w rodzinach i nawrócenie dla bliskich (do k. r.); 12) dziękuję  Ci Mateńko kochana za szczęśliwy przeszczep szpiku oraz proszę o łaskę zdrowia dla Barbary (do k. r.); 13) z prośbą o zdrowie i błogosł. Boże dla rodziców Krystyny i Mariana (do k. r.); 14) z prośbą o przemianę serca bliskiej mi osoby (do k. r.); 15) z prośbą do MB Nieust. P. o uzdrowienie męża i brata z choroby nowotworowej oraz o zdrowie i błogosł. Boże w rodzinie (do k. r.); 16) prosimy o uwolnienie od nałogu i ratunek naszego małżeństwa (do k. r.); 17) w pewnej intencji; 18)  z podz. za łaski i z prośbą o powrót do zdrowia dla Pawła; 19) z podz. za cudowne uratowanie życia Sylwii i z prośbą o dalsze łaski dla niej i bliskich; 20) z prośbą o wzrost ekonomiczny dla Parafii św. Wawrzyńca w Mieszkowie – int. od Marcina; 21) z prośbą o godne wynagrodzenie w Szwecji przez cały rok dla Marcina i żony – prosi Marcin (4)

========================

1) za śp. Henryka Frątczaka -  od sąsiadów Anny i Tadeusza Kowalskich; 2) za śp. Stefanię Zielonka – od Krystyny Chmielewskiej; 3) za śp. Zenona Kościńskiego – od Marii i Ryszarda Włodarczyków; 4) za śp. Stanisława Janickiego – od Jacka Susia; 5) za śp. Marię Nagłą – od Hieronima i Roberta Kałmuckich z rodzinami; 6) za śp. Henryka Przepiórę – od Marii Michalczyk z rodz.; 7) za śp. Zofię Podsadną – od rodz. Bierłów ze Stramnic; 8 ) za śp. Stefana Malinowskiego – od Anny i Bogumiła Kubiaków; 9) za śp. Romana Bartkowiaka – od rodz. Fejmanów, Malinowskich i Wojtkowiaków; 10) za śp. Jadwigę Zalewską – od rodz. Nagłych i Czesława Czaczyka z Wolicy Pustej; 11) za śp. Agatę Kałużną – od Kończalów z Radlińskiej; 12) za śp. Andrzeja Łączniaka – od Mariana i Stanisławy Jaworskich z rodz.; 13) za śp. Stanisława Ferdynanda – od rodz. Zielonków i Marii Jędrzejczak; 14) za śp. Krystynę Kubiak – od Bożeny Michalak z rodz. z ul. Osieckiej; 15) za śp. Selwinę Maciejewską – od Zdzisława Roszyka z rodz.; 16) za śp. Cecylię Dąbkiewicz – od Beaty i Wacława z rodz.; 17) za śp. Anielę Świgoń – od Marii Goździk z rodz.; 18) za śp. Romana Gołębniaka – od wnuczki Karoliny z Remigiuszem; 19) za śp. Małgorzatę Szerle – od siostry Elżbiety z mężem; 20) za śp. Stanisława Jańczaka – od siostry Bożeny z rodz. z Jarocina; 21) za śp. Michała Szymczaka – od siostry Anny z mężem i synami; 22) za śp. Andrzeja Grygla – od wnuka Dawida z Magdą; 23) za śp. Zenona Wardyńskiego – od brata Andrzeja z żoną z Koźmina; 24) za śp. Stanisławę Kołodziejczak – od rodz. Sobkowiaków ze Stramnickiej; 25) za śp. Emilię Cypryan – od córki Renaty z mężem i wnuka Kamila; 26) za dusze w czyśćcu cierpiące  – od Grupy Modlitewnej (do k. r.); 27) za duszę najb. opuszczoną; 28) za śp. Ryszarda Jelaka (do k. r.); 29) za śp. Stanisławę, Walerię i Zofię oraz zm. z ich rodzin; 30) za śp. Albina Kaczmarka w 1 r. śm.; 31) za śp. Adama Pawlika – od Anny i Tadeusza Kowalskich z rodz.; 32) za śp. Alicję Bryl – od Ewy Gonera z rodz., Marka i Wiesława Chałupniczaka z rodz.; 33) za śp. Jana Kaczmarka – od chrześnicy Lucyny z dziećmi oraz bratowej Łucji i Radosława z Wolicy Pustej; 34) za śp. Stanisława Mieloszyka – od Marii Mikołajczuk z rodz.; 35) za śp. Bożenę i Mariana w 2 r. śm. Banaszyńskich oraz zm. z rodz.

__________________________

Czwartek 01 XII

18.00 – w r. śm., za śp. Pelagię i Franciszka Łączniaków; zm. z rodz. Łączniaków i Skrzypczaków

__________________________

Piątek 02 XII

18.00 – za śp. Mariannę Jarmuż w 2 r. śm.

__________________________

Sobota 03 XII Św. Franciszka Ksawerego, pr.

8.00 – Msza św. wynagradzające Matce Bożej

18.00 – za śp. Józefa w 4 r. śm., Józefa, Grzegorza, Franciszkę i Józefa Kwiatkowskich; Antoninę, Walentego i Czesława Gmerków; Janinę, Ignacego i Sylwestra Mieloszyków oraz Józefa Janickiego;

__________________________

Niedziela 04 XII 2 Adwentu 

8.00 – za Parafian

9.30 – za śp. Józefa Janickiego w 18 r. śm.; Katarzynę, Antoniego, Kazimierza, Janinę i Stanisława Janickich; Czesława, Antoninę i Walentego Gmerków; Józefa i Józefa Kwiatkowskich; Janinę, Ignacego i Sylwestra Mieloszyków; Księży Rajskiego i Woźniaka

11.00 – w int. XII, XIII i XV Róży

__________________________