INTENCJE MSZALNE

 

Niedziela  19 III 4 W. Postu

8.00 –  za śp. Zbigniewa Frąszczaka; Józefę, Feliksa i Zygmunta Musielaków; Księży Edwarda Rajskiego i Eugeniusza Woźniaka   

9.30 – za śp. Jakuba Nagłego; Franciszka i Mariannę Rzepków; Franciszka, Rozalię, Henryka, Albina i Roberta Ignasiaków; Bożenę i Franciszka Wielińskich oraz zm. z rodz. 

11.00 – za śp. Józefa w 39 r. śm., Zofię i Lecha Konarskich; Antoninę i Władysława Wypychów; Annę Wypych i Romana Lisowskiego  

_______________________________  

Poniedziałek  20 III Św. Józefa uroczystość

8.00 – za śp. Hieronima Weissa w 1 r. śm. i zm. z rodz.

18.30 – za śp. Urszulę Kansy – od Bogumiły i Maurycego z rodzinami

______________________________

Wtorek  21 III

8.00 – za śp. Sebastiana Wiśniewskiego – od Jarosława Grunwalda z rodz.

______________________________

Środa  22 III

18.30 –  1) o opiekę prosi – Teresa; 2) z podz. za otrzymane zdrowie i z prośbą o dalszą opiekę;
3) z podz. za wszelkie otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę i wszystkie potrzebne łaski dla naszej Parafii; 4) z podz. za wszelkie łaski otrzymane w ciągu życia i z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Henryki, Janiny, Lechosława i Mariusza oraz ich rodzin; 5) z prośbą o zdrowie i pomoc Bożą dla Jana, Małgorzaty, Tomasza i ich rodzin; 6) Maryjo, dziękujemy Tobie za wszystkie łaski, którymi nas obdarzasz. Prosimy za Ojczyznę – o pokój i po-szanowanie Bożych praw oraz mądrość dla rządzących; za kapłanów – o mądrość, świętość i odwagę; za dzieci i młodzież – o żywą wiarę i miłość; za chorych – o umocnienie i uzdrowienie; za Parafian – o otwarcie na dary Ducha Świętego; za grzeszników – o nawrócenie – intencje od Grupy Modlitewnej (do k. r.); 7)  z prośbą o zdrowie dla Pawła; 8 ) z podz. za cudowne uratowanie życia Sylwii i z prośbą o dalsze łaski dla niej i bliskich; 9) z prośbą o uwolnienie od zła i opiekę Bożą dla rodziny (do k. r.); 10) z prośbą o sakramentalny związek małżeński dla braci oraz łaskę nawrócenia dla rodziców, rodzeństwa i ich rodzin (do k. r.); 10) z prośbą o zdrowie dla rodziców Krystyny i Mariana oraz błogosł. Boże w rodzinie (do VI); 11) polecamy P. Bogu Biskupa, Proboszcza i Rodzinę Parafialną z Trewiru (do VIII); 12) Maryjo miej w opiece Brata Jacka i jego Współbraci ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego (do VIII); 13) z prośbą o umocnienie w walce z nałogiem oraz opiekę Bożą dla rodziny (do k. r.); 14) Matuchno kochana, dziękuję Tobie za wszystkie łaski, które otrzymałam i proszę o dalszą poprawę zdrowia dla Barbary (do k. r.); 15) z prośbą o powołania kapłańskie, misyjne i zakonne z naszej rodziny (do k. r.); 16) z prośbą o uwolnienie od wszelkiego zła, przekleństwa i złorzeczeń oraz z prośbą o uzdrowienie, umocnienie, żywą wiarę dla rodziny, dary Ducha Świętego i Boże prowadzenie (do k.r.); 17) z prośbą o uzdrowienie męża i brata z choroby nowotworowej oraz o zdrowie i bł. Boże w rodz. (do k. r.); 18) z prośbą o nawrócenie się Patrycji i ratunek jej małżeństwa i rodz.; 19) z prośbą o dar potomstwa dla Aleksandry i Leszka; 20) z prośbą o uzdrowienie córki z choroby immunologicznej i wszelkie potrzeb-ne łaski (do k. VI); 21) z pr. o wsz. potrz. łaski – prosi Marcin (do VI); 22) z podz. za otrzym. łaski i z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę B. dla Zofii; 23) z prośbą o zdrowie i błogosł. Boże dla Jarosława i rodz.; 24) z prośbą o szczęśliwą operację dla Grzegorza

=======================================

1) za śp. Henryka Frątczaka -  od sąsiadów Klemm; 2) za śp. Stefanię Zielonka – od Klubu Samopomocy „Mieszko”; 3) za śp. Marię Nagłą – od rodz. Tadeuszaków z Dębna; 4) za śp. Henryka Przepiórę – od Waunertów z Chwalęcina; 5) za śp. Stefana Malinowskiego – od rodz. Roszyków z Jarocina; 6) za śp. Agatę Kałużną – od rodz. Dutkiewiczów i Kistowskich; 7) za śp. Andrzeja Łączniaka – od rodz. Ciesielskich z Radlińskiej; 8 ) za śp. Krystynę Kubiak – od Marzeny i Andrzeja Rożek; 9) za śp. Selwinę Maciejewską – od Agnieszki i Grzegorza Rabczyńskich z córką; 10) za śp. Cecylię Dąbkiewicz – od Ilony Jankowskiej; 11) za śp. Anielę Świgoń – od Genowefy Garsztka; 12) za śp. Romana Gołębniaka – od rodz. Gołębniaków z Kolniczek; 13) za śp. Małgorzatę Szerle – od Bożeny Kosmowskiej i Anny Matwiejczyk; 14) za śp. Stanisława Jańczaka – od rodz. Topolskich z Cielczy i Wawrzyniaków z Czyżeminka; 15) za śp. Michała Szymczaka – od sąsiada Franciszka Domina z córką Marią; 16) za śp. Andrzeja Grygla – od rodz. Gryglów z Jarocina; 17) za śp. Zenona Wardyńskiego – od Zdzisława Roszyka z rodz.; 18) za śp. Stanisławę Kołodziejczak – od Janiny Kołodziejczak, Danki i Karola Maćkowiaków; 19) za śp. Emilię Cypryan – od kuzyna Edmunda Sawarzyńskiego z synem; 20) za śp. Tadeusza Konarkowskiego – od rodz. Wójtowiczów i Klimaszewskich; 21) za śp. Wojciecha Jurka – od Mirosławy Szymańskiej z rodz.; 22) za śp. Franciszka Domina – od rodz. Matuszewskich i To-mka Wieczorka; 23) za śp. Ryszarda Flisa – od rodz. Sperzyńskich i Maćkowiaków; 24) za śp. Annę Roguszczak – od wnuka Marcina z żoną; 25) za śp. Zenona Banaszaka – od Mirka z rodz.; 26) za śp. Sebastiana Wiśniewskiego – od cioci Basi z rodz.; 27) za śp. Ryszarda Sójkę – od córki Danuty z wnuczką Wiktorią; 28) za śp. Ewę Ferdynand – od syna Łukasza z dziećmi; 29) za śp. Genowefę Wawrzyniak – od mamy Marianny; 30) za dusze w czyśćcu cierpiące  – od Grupy Modlitewnej (do k. r.); 31) za śp. Ryszarda Jelaka i duszę najb. opuszczoną (do k. r.); 32) za śp. Stanisławę, Walerię i Zofię oraz zm. z ich rodzin (do VI); 33) za śp. Ireneusza i  zm. z rodz. (do VI); 34) za śp. Jerzego Lewandowskiego (do VI); 35) za zm. rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące (do k. r.); 36) za śp. Bogdana Górnego; 37) za śp. Feliksa Miczke – od Agnieszki Grzegorza Kiełbowskich z Mieszkowa; 38) za śp. Leona Meissnera – od rodz. Nagłych i Czesława Czaczyka z Wolicy Pustej; 39) za śp. Leszka Wiśniewskiego – od Barbary i Romana Jaworskich; 40) za śp. Romana, Krystynę i Stanisława Trafnych – od córki; 41) za śp. Jacka Brylla – od ko-legi hodowcy królików Kacpra Sierszulskiego z rodzicami; 42) za śp. Edmunda Jaworskiego – od kuzyna Mariana z rodz. z Mieszkowa; 43) za śp. Marcina Marka – od rodz. Kurzawa i Węcławiak; 44) za śp. Dotę Kowalczyk – od Lu-cyny i Dariusza Banaszyńskich; 45) za śp. Władysławę w r. śm. i Władysława Wojakowiczów; zm. z rodz. Wojakowiczów, Michalaków, Pieńczaków; Stanisława Mieloszyka

______________________________

Czwartek  23 III 

18.30 – z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i błogosł. Boże dla Zuzanny i rodz. z ok. roczku

______________________________

Piątek  24 III  

18.30 – za śp. Zofię Paterkę w 1 r. śm. – od dzieci Sławomira, Fabiana, Moniki i Krzysztofa oraz wnuków Tomasza, Filipa i Huberta

______________________________

Sobota  25 III Zwiastowanie Pańskie uroczystość

8.00 – za śp. Floriana Franczaka w 2 r. śm.

18.30 – za śp. Czesławę, Mariannę i Kazimierza Roszyków; Mariannę, Jana i Pawła Musielów; Helenę i Tadeusza Mezgerów; Stanisława Andrzejczaka; Stanisława Suszczyńskiego; Romana Kubiaka oraz dusze w czyśćcu cierpiące

______________________________

Niedziela 26 III  5 W. Postu

8.00 –  za Parafian

9.30 – za śp. Norberta Królaka w 14 r. śm; Henryka i Karola Przepiórów; zm. z rodz. Mućkich i Płócienników

11.00 – za śp. Władysława w 4 r. śm., Annę, Wiktorię i Antoniego Cegielskich; Józefę i Michała Andrzejaków; Teresę, Henryka i Andrzeja Trzyszczaków; wszystkich zm. z rodz. Cegielskich, Andrzejaków i Trzyszczaków 

______________________________