Misterium Męki Pańskiej Górka Klasztorna

2011-04-17 22:24

W niedzielę, 17 kwietnia 2011 roku 50 osób pojechało wraz z Ks. Proboszczem do Górki Klasztornej na Misterium Męki Pańskiej. Przedstawienie dostarczyło widzom wielu wspaniałych przeżyć duchowych i tak ubogaceni mogą jeszcze lepiej przeżywać Triduum Paschalne i zrozumieć tajemnicę Nowego Przymierza.